Jak na pěstování clematisu na pergole

Pergoly nejrůznějších tvarů s menšími obměnami mají v zahradní úpravě své stálé místo. V odborných zahraničních časopisech se však objevují novější typy konstrukcí, u nás málo známých. Do skalek, jejich blízkého okolí a mezi nepravidelné výsadby botanických rostlin, se nedoporučují nápadné velkokvěté druhy plaménku. V těchto případech se dává přednost rostlinám s menšími květy a s pomalejším růstem. Jakoukoliv umělou konstrukci z kovu, drátu, dřeva apod., zde nahrazují kameny skalky, přírodní skály, zídky, suché větve pěkně tvarovaných keřů, nebo stromů. Nevylučují se ani některé živé okrasné keře nebo stromy. V tomto případě je však nutné dobře uvážit vhodnost a vzájemnou snášenlivost obou rostlin. Zvláště: Vzdálenost výsadby popínavé rostliny, kořenový bal keře, jeho košatost atd.

Při osazování skalek se snažíme o harmonii s přírodou, pokud jde o úpravu, barvu i tvary květů. Při osazování pravidelných záhonů, zvláště v blízkosti moderních vil a chat, můžeme naopak využít nejnovějších výsledků zahradnické a šlechtitelské práce. Čím honosnější stavba, tím nápadnější a větší mohou být květy v její blízkosti. Hřížením můžeme snadno své plaménky rozmnožit.

Jaké konstrukce můžeme při pěstování clematisu vlastně použít?

Pergola – Pagoda je vhodná tam, kde nemáme opěrnou stěnu. Můžeme použít různý materiál jako: bambusové pruty, dřevěné laťky, kovové pruty nebo trubky s vhodným nátěrem. Konstrukce se upevňuje do země několika kovovými kolíky s háčky. Rozměry mohou být dle vlastní potřeby. Doporučované rozměry: výška 180 cm, malý průměr 30 cm, větší průměr 60 cm, síla dle kvality a druhu materiálu. (Kovové pruty asi 1 cm).

Půda na místě výsadby má být dobře propracovaná do hloubky nejméně 50 cm, propustná a bohatá na živiny. Nejlepším hnojivém plaménků je rozložená chlévská mrva. Ke konstrukci je možno vysadit dvě až tři rostliny, v různých vzájemně vhodných barvách, pokud kvetou ve stejnou dobu. Vhodnější jsou ty druhy, které kvetou na letorostech a vyžadují proto řez poměrně nízko nad zemí. Kolem plaménků mohou být vysazeny jarní cibuloviny Konstrukci je vhodné na zimu odstranit, natřít a uschovat.

Jiný typ konstrukce – ve tvaru na plocho položeného kola použijeme v těch případech, kde vyšší rostliny nebo keře působí dojmem, že zahradu zmenšují. Pro tento způsob výsadby jsou vhodné ty plaménky, které mají květy vzhůru obrácené a jejich krása není při jiném způsobu zcela využita. Patří do skupiny patens. Stejně jako v předešlém případě je možno vysadit na jedno místo dvě až tři rostliny. Nejzajímavější na tomto způsobu je princip – horizontální úprava, poměrně nízko nad zemí. Účel by splnila i jednoduchá konstrukce ze silnějšího drátu, nebo pletiva upravená do vhodných rozměrů a tvarů.

Plaménky ze skupiny Jackmani (např. Perle ď Azur, Victoria, Comtesse de Bouchard, Gipsy Queen) a ze skupiny viticella, u nás známý, karmínově červený Ville de Lyon a některé další jsou pro tento účel vhodné, protože jim vyhovuje opět řez poměrně nízko nad zemí. Do obvodu je též možné vysadit jarní cibuloviny, které působí velmi ozdobně v době, kdy plamének teprve raší. Kvalita půdy, stejně tak jako v ostatních případech, značně rozhoduje o úspěchu. Více o různmých druzích plaménku – clematisu.

Mnoho moderních rodinných domků a vil má dnes své nejbližší okolí buď vydlážděné, nebo vybetonované. V tomto případě můžeme plamének vysadit do vhodné nádoby, nejméně 30 cm hluboké. Tuto postavíme v blízkosti stěny, na které je upevněno drátěné pletivo v rámu, upravené pro tento účel. (Doporučená velikost otvorů 15×15 cm, rozměry rámů 120×60 cm nebo 180×90 cm.)
Použít ale můžeme i běžně prodávanou konstrukci jednoduché pergoly – pergolový vějíř. Je vyroben ze dřeva bez suků, z jednoho kusu. Snadno se rozevře a zajistí dvěma horizontálními laťkami. Výrobci nabízí dvě velikosti – 180 cm a 240 cm.

Pokud však rostlina nebude umístěna poblíž stěny doporučuje se konstrukce, které se říká ozdobná mříž na truhlíky . Upevňuje se k nádobě, ve které je vysazena pnoucí rostlina. Vnitřní stěny těchto nádob se vykládají folií, zem musí být velmi kvalitní s dobrou drenáží a povrch pokryt rozloženou mrvou. Jednu nebo dvě rostliny vysadíme do této nádoby vždy tak, aby 3 – 5 cm vrstva země pokrývala nejvýše položené kořeny rostlin To platí pro výsadbu plaménku všeobecně. Zem v nádobě nesmí nikdy zcela vyschnout. Na podzim se doporučuje hnojit kostní moučkou a na jaře pak síranem draselným, který zlepší barvu květů, vzrůst i odolnost rostlin proti nemocem.

Napsat komentář