Množení popínavých rostlin

Množení semeny

Některé druhy popínavých rostlin je možno velmi jednoduše získávat výsevem jejich semen. Jedná se především o jednoleté nebo dvouleté popínavé rostliny, které nedřevnatí a tudíž těžko získáme nové rostliny například řízkováním. Pro první sezonu můžete semena získat v některém okrasném zahradnictví, zahradnickém centru nebo v prodejně osiva. Pro další sezony však již můžete použít semena vlastní, která sklidíte na konci sezony z Vašich vlastních vypěstovaných rostlin. Jednak tím ušetříte peníze, a navíc získáte dobrý pocit – Vaše vlastní výpěstky jsou přeci vždy lepší než cokoli nakoupeného.

Semena vyséváme podle druhu popínavé rostliny brzy z jara, některé již v únoru, samozřejmě buď do temperovaného skleníku, nebo dovnitř do bytu. Používáme speciální substráty pro výsev, které obsahují přiměřené množství živin, a umožní rostlinám dostatečně vytvořit bohatý kořenový systém. K výsevu je vhodné použít malé sadbovače, většina popínavých rostlin má totiž relativně velká semena, je tedy možné je vysít rovnou. Při přesazování pak budete mít snazší práci, odepne otravné přesazovaní rostlinek, a ujímavost  rostlin bude podstatně větší. Jakmile rostliny začnou klíčit, snížíme teplotu do té míry, aby pro malé sazenice nebylo příliš teplo a ty tak zbytečně netáhly do výšky. Získali bychom tak vytáhlé, neduživé sazenice, což jistě není naším cílem.

Pokud připravujete sadbu v bytě. Kde je obvykle nižší vzdušná vlhkost, použijte minipařeniště, dokáže Vám lépe zajistit odpovídající míru vlhkosti substrátu.  Po zmrzlých přesazujeme hotové semenáče pří na venkovní záhon, při výsadbě dříve bychom mohli riskovat poškození mrazem.  Některé rostliny je lépe vysévat přímo na místo, jako třeba Lichořeřišnici , má velmi dobrou ujímavost a velká semena, po vyklíčení je možné rostliny ještě protrhat, aby si navzájem tolik nekonkurovaly, a rychle rostly do výšky.

Množení hřížením

Hřížením je nazýván postup, kdy boční poléhavý výhon rostliny přihrneme zemí , a pokusíme se jej tak donutit k zakořenění. U popínavých rostlin a dřevin je tento postup relativně častý, především díky tomu, že tyto druhy mají dostatek volných, poléhavých šlahounů. Výhon, který zahrneme zemí, je možno ještě před tím lehce naříznout a podpořit tak na daném místě růst kořínků. Jakmile výhon vytvoří nové kořeny v zahrnutém místě, můžeme jej oddělit od mateřské rostliny a tu  novou buď ponechat vedle, nebo přesadit jinam. Tento postup se velmi často používá u plaménků ty tento postup velmi dobře snáší, a množení tímto způsobem je velmi snadné. Častá je tato metoda také u břečťanu, ale rychlejších výsledků bychom dosáhli jiným způsobem – řízkováním.

Množení řízkováním

Množení řízkováním je stará a osvědčená metoda množení popínavých rostlin. Postup je následující : oddělíme řízek z mateřské rostliny, podle druhu rostliny buď dřevnatý nebo bylinný řízek ( třeba u zimolezů) Řízek namočíme v růstovém stimulátoru, je možnou koupit sypké i tekuté aktivátory růstu, a tento stimulátor zabezpečuje lepší ujmutí řízku.  Řízek poté zasypeme připravenou zeminou, zalijeme a necháme zakořenit.  Je velmi důležité udržet správnou vlhkost po celou dobu, než řízek správně zakoření, a někdy je vhodné přes  květináč přetáhnou igelitový sáček, který vlhkost zajistí. Velmi dobře tímto typem množení popínavých rostlin množíme oblíbený břečťan, dosti častým je také množení loubince tímto způsobem.

Napsat komentář