Plánování výsadby u fasády domu

Při plánování , jaké popínavé rostliny použít při ozelenění fasády domu, je třeba přihlížet k několika faktorům. Tím prvním, a hlavním je orientace světových stran domu, respektive situování té které strany domu podle slunečního svitu. Míra slunečního svitu je na jednotlivých stěnách domu různá, a z toho je třeba bezpodmínečně vycházet. Rozhodně nemá symsl rostlinu zloušet “předělat” , obyvkle neazjdou ihned a několik let u zdi domu živoří, nemají dobré přírustky a majitely způsobují zbytečné starosti místo toho, aby fasáda rychle obrůstala zelení. Zkusíme Vám pomoci s výběrem té správné popínavé rostliny podle jejich nároků na světlo ateplo. Podle dělení na jednotlivé světové strany bychom mohli popínavé rostliny dělit do 4 skupin :

 • Severní strana
  Málo slunečního svitu,a pokud ano, tak po velmi krátkou dobu, obyvkle z boku. Volíme zde podražec nebo břečťan
 • Jižní strana
  Mnoho světla, slunce a tepla – podle toho volíme popínavé rostliny, zde můžeme použít i kvetoucí druhy. Možné je použití akebie, Campsisu, zimokeře, Clematisu – plaménku, jasmínu, přísavníku, popínavé růže a samozřejmě vistárie. Vhodné je zde použití jakýchkoli jednoletých popínavých rostlin – chmele, povíjice, fazolu , lichořešišnice i dalších
 • Západní strana
  volíme Podražec, zimokeř, odolnější druhy clematisů, břečťan, hortenzie, přísavník, většinu druhů zimolezů, vistárie, ale i třeba ostružník
 • Východní strana
  mnoho světla během dopoledne, volíme kvetoucí  trubače,plamének, břečťan, chmel, přísavník, popínavé růže a vistárie, je možné i použití popínavého vína

Napsat komentář