Posed – Bryonia

Tato popínavá rostlina byla známa již ve starověku, a to proto, že byla používána v lékařství a ještě dnes se k tomuto účelu někde pěstuje. Posed se u nás vyskytuje ve dvou druzích. Je to Bryonia alba, která má květy jednodomé, celkem nenápadné a na podzim má četné černé bobule. V zemi má řepovitý kořen, vytrvalý. Z něho vyhání každoročně provazcovité poměrně slabé, dlouhé výhony a na nich pěticípé nebo pětičetné listy, které jsou na obou stranách drsné. Další druh u nás domácí je Bryonia dioica, která je dvojdomá. Samčí květy jsou v dlouhostopkých hroznech, jednotlivé květy mají v průměru asi 1 cm a jsou bělavě zelené, tedy nenápadné. Samičí květy jsou ve vrcholících a dávají ze začátku zelené a v plné zralosti šarlatově červené bobule.

Posed, se musí vysazovat do vlhkých míst, blízko potoka, nebo vůbec nějaké vodní nádrže, protože v době letního sucha v červenci začnou mu žloutnout a opadávat listy. Další závadou pro zahrádky, zvláště tam, kde jsou děti, je, že všechny části rostliny, včetně bobulí jsou jedovaté. To je zvlášť nebezpečné u Bryonia dioica, která má lákavě červené plody. Rozmnožuje se buď semenem nebo kořenovými oddělky. Ve volné přírodě se vyskytuje na okraji lesů, tam, kde je dostatečně vlhko.

Foto Fotolia.com

Napsat komentář