Výsadba popínavých rostlin

Prvním a základním předpokladem pro správný růst popínavých rostlin je příprava místa, kam rostlinu vysadíme. Většina rostlin nesnáší nepropustnou a jílovitou půdu, a je tedy třeba zajistit takový substrát, který dobře odvede přebytečnou vodu, aby kořeny rostlin neuhnívaly, zároveň však musí držet nezbytnou vlhkost, aby měly kořeny rostlin odkud brát vláhu i v parném létě. K jílovitým typům půdy obvykle přidáváme příměs písku, k písčitým půdám naopak několik lopat kompostu či uleželé dobře hnojené zeminy. Pozornost také věnujte kyselosti půdy, některé z nich potřebují spíše kyselou půdu ( psí víno) další naopak vyžadují půdu slabě zásaditou – například všechny plaménky.  Pozornost je třeba věnovat dostatečně velké jámě pro výsadbu. Nejčastější důvod špatného růstu je výsadba pouze do vyhrabané jámy, bez dosypání většího množství substrátu, vlastně pak rostlina opět koření pouze v zemině z kontejneru, a té je málo. Jámu udělejte co možná největší, alespoň 50 cm hluboká.  Dospodu jámy nasypte vrstvu kačírku nebo štěrku, který bude fungovat jako drenáž.  Zbylý odebraný materiál nahraďte dobrou zeminou, smíchanou s kompostem nebo dobrým zahradnickým substrátem. Velmi dobré je i dohnojení kvalitními granulovanými hnojivy s dlouhou rozpustností v půdě, bude tak zajištěno dobré a dlouhodobé hnojení přímo u kořenů popínavé rostliny.

Rostlinu vyndejte z kontejneru, a zasaďte ji do stejné hloubky, v jaké byla zasazena v kontejneru. Pouze sazenice plaménků sázíme hlouběji, aby pak lépe odnožovali a nebyly tak choulostivé na úpal do slunce. Velmi vhodné je močení celého kontejneru do kýble s vodou, aby bal dobře nasákl a rostlina netrpěla suchem.  Následně pak rostlinu umístěte, dosypte zeminou, opět dobře zalijte vodou. Počítejte s tím, že si zemina bude časem sedat, a nezapomeňte ji po čase znovu přisypat. Velmi vhodná je mulčovací kůra, udrží vlhkost a zabrání růstu plevelů.

Pokud vysazujete rostlinu ke zdi domu, garáže, nebo plotu, je situace trochu jiná. Je velmi obvyklé, že zem u zdi bude nekvalitní, plná stavebního odpadu, suti a kamení. Zároveň tato půda bývá velmi suchá, díky přesahům střechy nad půdorysem domu. Proto popínavé rostliny sázíme dále ode zdi, alespoň půl metru ode zdi. Je nutno zabezpečit dostatek kvalitní zeminy, a alespoň z počátku bohatou zálivku. Podle typu popínavé rostliny pomůže správným typem opory došplhat rostlině až ke zdi nebo na ní umístěné treláži.

Napsat komentář